mentoropleiding

20127-1 Samen sterk starten, nu meer dan ooit! Traject voor aanvangsbegeleiders

29-09-2020
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Samen sterk starten, nu meer dan ooit!

We presenteren ons concreet aanbod voor aanvangsbegeleiding op maat, samen én vanuit een waarderende groeicultuur. Een uniek aanbod omdat beginnende leraren én hun begeleiders samen starten, dat is de voorwaarde! Uniek omdat de Lerarenopleiding deze begeleidende taak mee opneemt ook na het afstuderen.
We doen dit door twee trajecten aan te bieden waarbij we dezelfde insteek en taal hanteren. Tegelijk koppelen we beide trajecten aan elkaar via concreet georiënteerde opdrachten waarmee de interactie tussen starter en begeleider wordt versterkt. Tijdens de sessies zetten we sterk in op actief leren en co-creatie.
We ontvingen van beginnende leraren, directies en aanvangsbegeleiders een brede respons op onze bevraging over aanvangsbegeleiding. Het gaf ons een rijke kijk op wat er allemaal gebeurt en al aanwezig is. Tegelijk benoemden respondenten de behoeften en de uitdagingen waarmee ze elk te maken hebben.
In ons aanbod gaan we voor een afstemming tussen de verschillende partners. Samen met jullie gaan we voor sterke leraren in kwaliteitsvol onderwijs!
 
Starters én begeleiders een traject op maat:  
In het
traject voor de aanvangsbegeleiders worden inzichten en begeleidingsvaardigheden verder verruimd en aangescherpt. We bekijken ook de uitrol van een lerend netwerk op de werkplek. Tijdens deze sessie nodigen we de directies uit om mee na te denken over informeel leren en te kijken hoe een beleid op dat vlak vorm kan krijgen in de eigen school.
Het
traject voor starters zien we als een moment van rust en inspiratie. We willen successen vieren en tegelijk frustraties toelaten. Van daaruit kunnen kwaliteiten, noden en behoeften samen met de aanvangsbegeleider vertaald worden in een persoonlijk actieplan.
In een afsluitende sessie wordt samen met starters en begeleiders het paralleltraject geëvalueerd en uitgekeken naar het vervolg van de geïnstalleerde groeicultuur.
De rode draad doorheen de paralleltrajecten is de relatie tussen de aanvangsbegeleider en de startende leerkracht. We hanteren een ervaringsgerichte en coachende aanpak.
Heb je nog vragen of bezorgdheden? Neem dan zeker contact op met kaatje.nevelsteen@thomasmore.be
of gie.mertens@thomasmore.be.

Praktisch

  • begeleiding | Kaatje Nevelsteen, ervaren pedagoog, trainer en coach. Kaatje was 15 jaar actief in de lerarenopleiding. Zij begeleidde al meerdere mentoropleidingen en ondersteunt scholen bij het implementeren van een feedbackcultuur en van een coachende manier van leren en werken. Ze staat voor wat ze zegt en is resultaatgericht. & Gie Mertens, praktijklector in de Lerarenopleiding met meerdere jaren ervaring als leerkracht en gedurende 8 jaar als directeur in een basisschool. Hij kent de verschillende verantwoordelijkheden van binnenuit en neemt de taken die daarbij horen telkens met veel gedrevenheid op. Waarderend coachen kreeg hij al doende in de vingers.
  • Het traject voor de begeleiders vindt plaats op volgende dagen, telkens van 9u tot 16u:
    • dinsdag 29 september 2020: Wie ben ik als aanvangsbegeleider?
    • dinsdag 24 november 2020: Aanvangsbegeleider als coach
    • donderdag 28 januari 2021: Aanvangsbegeleider als lerende en begeleider van lerenden.
    • donderdag 27 mei 2021: Aanvangsbegeleider en starter samen.

 

Datum en tijd

Dinsdag 29 September 2020
van 09:00 tot 16:00u.

Dinsdag 24 November 2020
van 09:00 tot 16:00u.

Donderdag 28 Januari 2021
van 09:00 tot 16:00u.

Donderdag 27 Mei 2021
van 09:00 tot 16:00u.

Einde inschrijvingen: Maandag 28 September 2020
Annulatie mogelijk tot: Woensdag 24 Juni 2020

Programma

Dinsdag 29 September 2020
van 09:00-16:00
9:00 - 16:00
Samen sterk starten, nu meer dan ooit!
Dinsdag 24 November 2020
van 09:00-16:00
9:00 - 16:00
Samen sterk starten, nu meer dan ooit!
Donderdag 28 Januari 2021
van 09:00-16:00
9:00 - 16:00
Samen sterk starten, nu meer dan ooit!
Donderdag 27 Mei 2021
van 09:00-16:00
9:00 - 16:00
Samen sterk starten, nu meer dan ooit!

Prijs

Deelnemer Donche: 480,00 EUR

Student: 480,00 EUR

Organisator

Donchecentrum Thomas More Kempen

Donchecentrum Thomas More Kempen

donche@thomasmore.be