taal & anderstaligheid

Een rijk taalaanbod in de kleuterklas

19-01-2022
campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Aan de hand van coöperatieve spelvormen denken we samen na over termen die passen binnen taalonderwijs.

We schetsen een kader binnen taalverwerving waarbij het belang van woordenschat en de stappen die gezet moeten worden om woordenschat te verwerven verder uitgediept worden. Ook bekijken we hoe leerkrachten taal kunnen uitlokken tijdens spelmomenten, om zo op een niet expliciete manier en binnen een veilige context kinderen aan te zetten tot spreken.

In deze sessie wisselen we ideeën uit over zinvolle activiteiten rond rijmen, woordenschat aanleren, werken vanuit een prentenboek en de aanbreng van letters.

Je krijgt een heleboel tips en praktijkvoorbeelden om de taalontwikkeling van kinderen te verrijken door een evenwichtig taalaanbod. Deze voorbeelden kaderen binnen de verschillende domeinen van het de bestaande leerplan.

Datum en tijd

woensdag 19 januari 2022
09:00 ⇾ 12:00

Einde inschrijvingen: maandag 17 januari 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: woensdag 05 januari 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 50,00 EUR

Student: 50,00 EUR