taal & anderstaligheid

Begrijpend luisteren komt voor begrijpend lezen

07-03-2022
campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Het is een misvatting om te denken dat begrijpend leesonderwijs in de lagere school start. Begrijpend lezen wordt voorbereid door begrijpend luisteren in de kleuterschool en eerste graad lager onderwijs. Door te luisteren naar teksten leren kinderen betekenis te verlenen aan tekst. Voor het begrijpend (leren) luisteren is een leraaractiviteit van belang die nog te weinig wordt benut: het hardop denkend voorlezen. Een leraar die hardop denkt, helpt (anderstalige) kinderen hoe ze een tekst kunnen begrijpen.
In deze nascholing leer je: 

  • via modeling de meerwaarde van luisterstrategieën ervaren en verwoorden; 
  • informatie verwerken in fictie en non-fictie door het gebruik van luisterstrategieën;
  • voorleesvaardigheden optimaliseren met de luisterstrategieën;
  • reflecteren over de gebruikte tekstsoorten in de klas.

Wil jij zien en horen hoe je hardop denkt bij verschillende tekstsoorten? Schrijf je dan in!

Datum en tijd

maandag 07 maart 2022
van 09:00 tot 12:00

Einde inschrijvingen: zondag 06 maart 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: dinsdag 22 februari 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 70,00 EUR

Student: 70,00 EUR