taal & anderstaligheid

Meer talen, een meerwaarde!

09-03-2022
campus Blairon - Blairon 800 - 2300 Turnhout

Ben je ook verwonderd over de talige diversiteit in jouw klas? Zie je het als een verrijking voor alle leerlingen om positief met thuistalen om te gaan? Sta je ervoor open om dit taalkapitaal ook te benutten in je klaspraktijk, maar vraag je je af hoe dat concreet ingevuld kan worden?

In deze nascholing komen volgende onderwerpen aan bod:

  • We maken de vertaling van wetenschappelijke bevindingen naar de dagelijkse klaspraktijk.
  • Je leert hoe je gelegenheden kan grijpen om aan talensensibilisering te doen in de klas. 
  • We reiken je materialen en inspirerende praktijkvoorbeelden aan om gelegenheden te creëren, op maat van jouw klasgroep, om met de thuistalen van de leerlingen in jouw klas aan de slag te gaan. 
  • Je gaat meer taalbewust denken, meer inzicht krijgen in de meertalige ontwikkeling van je leerlingen.

Via talensensibilisering stimuleren we openheid en interesse voor andere culturen en talen in en buiten de klas. Ook in taalhomogene klasgroepen is het belangrijk om de kinderen op een positieve manier in contact te brengen met talen die ze in hun omgeving opvangen.

Datum en tijd

woensdag 09 maart 2022
van 09:00 tot 12:00

Einde inschrijvingen: maandag 07 maart 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: woensdag 23 februari 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 50,00 EUR

Student: 50,00 EUR