taal & anderstaligheid

Sleutels voor effectief begrijpend lezen

21-03-2022
campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Inspiratie voor een eigentijdse didactiek in het basisonderwijs.
Begrijpend lezen is een heel belangrijke vaardigheid voor succes in onderwijs, deelname aan de samenleving en levenslang leren. Door de digitalisering komen meer en andere geschreven bronnen op ons af. Onderzoek naar begrijpend-leesprestaties in Vlaanderen leert ons dat de begrijpend-leesprestaties van kinderen in het basisonderwijs achteruitgaan. Bepaalde groepen van leerlingen hinken systematisch achterop. Wat moet er gebeuren opdat alle kinderen vaardige lezers worden in het onderwijs en de samenleving van de toekomst?
Wil jij met je team het tij keren met de aanbevelingen van de Vlaamse Onderwijsraad? Schrijf je dan in!

Datum en tijd

maandag 21 maart 2022
van 09:00 tot 12:00

Einde inschrijvingen: zaterdag 19 maart 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: maandag 07 maart 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 70,00 EUR

Student: 70,00 EUR