techniek & STEAM

Rekenen saai? Wiskundig redeneren kan je leren!

14-02-2022
campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Wiskundig redeneren én het aanleren van heuristieken staan meer voorop in het leerplan. Maar hoe leer je kinderen op een leuke en speelse manier rekenproblemen oplossen? Vraagstukken en toepassingen enerzijds, maar ook het redeneren en probleemoplossend denken bij rekenraadsels en breinbrekers anderzijds. Hoe help je kinderen dit onder de knie te krijgen?
In deze vorming bekijken we:

  • Wat er verwacht wordt vanuit de leerplannen qua wiskundig denken en redeneren (leerlijn).
  • Hoe je gericht leert kijken naar wat kinderen nu net moeilijk vinden.
  • Hoe je deze denkstrategieën op een speelse manier kan aanleren aan kinderen.
  • Hoe je met spelmaterialen de wiskundebreinen kan stimuleren.
  • Hoe je kinderen leert om vertrouwen te hebben in zichzelf wanneer zich moeilijke vragen voordoen.

In het dagelijkse leven botsen we op zoveel verwondering en vragen, dat je wel een genie moet zijn om hier overal het antwoord op te weten. Met behulp van verschillende modellen worden we allemaal een genie en kunnen we wiskundige problemen oplossen.

Datum en tijd

maandag 14 februari 2022
van 09:00 tot 15:30

Einde inschrijvingen: zaterdag 12 februari 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: maandag 31 januari 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 100,00 EUR

Student: 100,00 EUR