onderwijskansen & zorg

‘Het gekaapte brein’ - Verslaving bij tieners en jongeren

15-02-2022
campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Verslavingen komen in elke tijdsperiode en op elke plaats voor. Het zijn grote problemen, die met de menselijke natuur verbonden lijken. Dat bijna 20% van de Belgen ooit met verslaving te kampen krijgt, bewijst dat het probleem groot is.
Ook jongeren gebruiken drugs en alcohol, vaak nog meer dan volwassenen. Ze beginnen vaak al vroeg met experimenteren en hebben daarvoor diverse redenen. Ze zijn echter extra kwetsbaar voor de risico’s en gevaren omdat ze nog volop in ontwikkeling zijn.
Vind een antwoord op vragen als: 

  • Waarom experimenteren tieners met hun uiterlijk, roken, drinken, drugs, seks ...?
  • Wat is een verslaving?
  • In de hersenen bevindt zich een beloningscentrum, hoe werkt dat precies?
  • Hoe kwetsbaar zijn tieners/jongeren?
  • Wanneer is er sprake van misbruik i.p.v. gebruik? 
  • Hoe ga je erover in gesprek?

Wat ouders niet altijd weten/begrijpen is dat ze hun kinderen vaak onbewust richting verslaving sturen en scholen zijn dan uiteraard de plekken waar tieners/jongeren veel contacten leggen en informatie en ervaringen uitwisselen. Naast inzichten en begripsvorming krijg je een heleboel tips en tricks uit ACT (Acceptation and Commitment Therapy).

Datum en tijd

dinsdag 15 februari 2022
van 09:00 tot 15:30

Einde inschrijvingen: zondag 13 februari 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: dinsdag 01 februari 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 100,00 EUR

Student: 100,00 EUR