pedagogisch-didactisch handelen

Basistraining SCRUM secundair onderwijs

24-01-2022
Campus Turnhout - Blairon 800 - 2300 Turnhout

Basistraining Scrum

Scrum is een innovatieve didactiek om leerlingen op een methodische manier planmatig en zelfstandig te laten samenwerken.

Leerlingen krijgen eigenaarschap, nemen verantwoordelijkheid en initiatief en leren van elkaar in team. Tegelijk heb je als leerkracht het leerproces stevig in handen en behoud je makkelijker het overzicht. Door het teamgericht werken heb al leerkracht meer tijd en ruimte voor coaching en begeleiding.

Vanaf het ogenblik dat je leerlingen wil laten samenwerken, kan je scrum gebruiken. Het is makkelijk toepasbaar in de meeste vakken of leergebieden leergebieden, maar ook voor grotere projecten zoals: voorbereiding op praktijk/stage, een eindproef of geïntegreerde proef. Je kan het zelfs gebruiken voor het organiseren van een projectdag of opendeurdag.

De methodiek wordt in Nederland al toegepast op een snel groeiend aantal scholen in het lager, secundair en hoger onderwijs - overal waar samenwerking zinvol is. De navorming wisselt af tussen theorie en praktijk.

Programma:

Bijeenkomst 1 en 2: je leert en ervaart de kracht en de stappen binnen Scrum en bewerkt een deel van je eigen lesmateriaal

Wat is scrum?: het scrum framework, rollen en verantwoordelijkheden

Focus op teamwork en de rol van de leerkracht in het scrumproces

Leren visueel maken

Bijeenkomst 3: Focus op verbeteren van scrumproces (inhoud en belang van Ceremonies, Stand-up aanscherpen).

Bijeenkomst 4: Focus op verbeteren van samenwerking en van leren (Release, Review en Retro; Scrum Masters ondersteunen; Manifesto voor Agile onderwijs)

Na deze basistraining ben je als leerkracht in staat om de rol van scrum master op te nemen, zodat je leerlingen effectief en zelfsturend samenwerken, zichzelf ontwikkelen en beter gaan presteren.

 

Datum en tijd

maandag 24 januari 2022
09:00 ⇾ 12:00

donderdag 27 januari 2022
09:00 ⇾ 12:00

dinsdag 22 februari 2022
09:00 ⇾ 12:00

dinsdag 26 april 2022
13:00 ⇾ 16:00

Einde inschrijvingen: dinsdag 18 januari 2022 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: zondag 09 januari 2022 (23:59)

Programma

maandag 24 januari 2022
09:00 - 12:00
donderdag 27 januari 2022
09:00 - 12:00
dinsdag 22 februari 2022
09:00 - 12:00
dinsdag 26 april 2022
13:00 - 16:00

Prijs

Deelnemer Donche: 225,00 EUR

Student: 225,00 EUR

Organisator

Donchecentrum Thomas More Kempen

Donchecentrum Thomas More Kempen

donche@thomasmore.be