pedagogisch-didactisch handelen

Maatschappelijke vorming B-stroom en algemene vorming in A-finaliteit - lessenreeks

09-03-2022
campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Introductie in de algemene vorming A-finaliteit en Maatschappelijke vorming B-stroom

Wil jij als leraar secundair onderwijs aan de slag met het vak PAV of mavo? Ben je net gestart in een van deze vakken of wil je je verder in het vak verdiepen?  
Je leert in deze sessies over de doelgroep in de B-stroom, de leerplannen… Je gaat concreet aan de slag met een project of themabundel en je zal enkele algemene principes zoals bijvoorbeeld differentiatie concreet leren toepassen in PAV of mavo.

 

  • Voorafgaande aan de fysieke sessies wordt een ingesproken PowerPoint (1,5 u.) om het lesgeven in de B-stroom en de A-finaliteit te kaderen. Hierin maak je kennis met de doelgroep in het beroepsonderwijs. Door een zicht te krijgen op wie de leerlingen zijn, kan je je lespraktijk hieraan aanpassen. Verder wordt er ingegaan op wat de visie van mavo en PAV is, er wordt gewerkt met de verschillende leerplannen en er worden linken gelegd tussen deze leerplannen.
  • In een tweede ingesproken PowerPoint (1,5 u.) komt de krachtige leeromgeving aan bod. Wat is een krachtige leeromgeving en hoe kan je als leerkracht er je steentje aan bijdragen? Ook diversiteit en je rol als leerkracht hierin komen aan bod, samen met enkele handvaten om je relatie met leerlingen te versterken.
  • In de fysieke sessie wordt eerst gewerkt rond taalbegeleiding. Het gaat hier niet specifiek om de vakdidactiek rond taalvaardigheid van de leerlingen, maar over het talig maken van elke les. Een tweede luik in deze sessie is het maken van een lessenreeks PAV. Vanuit een brainstorm over een thema of project worden de eerste stappen gezet naar een lessenreeks.
  • In de laatste sessie gaat Michèle samen aan de slag met Inge Peeters en zoomen we in op op differentiatie en hoe dit kan toegepast worden tijdens de lessen PAV en mavo. We starten vanuit een theoretisch kader en gaan dan concreet aan de slag. We passen bestaande lessen aan en zullen ook zelf een korte lessenreeks maken met daarin verschillende differentiërende werkvormen.  

Datum en tijd

woensdag 09 maart 2022
14:00 ⇾ 17:00

woensdag 16 maart 2022
14:00 ⇾ 17:00

Einde inschrijvingen: maandag 07 maart 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: dinsdag 22 februari 2022 (00:00)

Programma

woensdag 09 maart 2022
14:00 - 17:00
woensdag 16 maart 2022
14:00 - 17:00

Prijs

Deelnemer Donche: 0,00 EUR

Student: 0,00 EUR