pedagogisch-didactisch handelen

21141 Goed klasmanagement?! Hoe maak ik er werk van?

27-10-2021
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

De deelnemers kijken kritisch naar hun eigen en elkaars handelen vanuit een curatieve en preventieve aanpak.

De deelnemers passen de aangereikte kaders i.v.m. ordeverstoringen en proactieve strategieën in hun eigen lespraktijk toe.

De deelnemers toetsen hun eigen visie op opvoeden aan deze van anderen. De deelnemers leven zich in de situatie van kwetsbare leerlingen in.

De deelnemers gaan aan de slag met feedback van collega's.

Datum en tijd

Woensdag 27 Oktober 2021
van 09:00 tot 15:45u.

Einde inschrijvingen: Maandag 25 Oktober 2021
Annulatie mogelijk tot: Woensdag 13 Oktober 2021

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 125,00 EUR

Student: 125,00 EUR

Organisator

Donchecentrum Thomas More Kempen

Donchecentrum Thomas More Kempen

donche@thomasmore.be