Lezingen ASS

Pervasieve karakter van autisme met getuigenis

15-02-2022
campus Blairon - Blairon 800 - 2300 Turnhout

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die de gehele persoon diepgaand raakt. Ze heeft een invloed op alle aspecten van het dagelijks functioneren. In deze sessie wordt stilgestaan bij de impact op het gezin, op de persoon zelf, op het werk, op de school, op relaties, … 
De inzichten die de auti-coach brengt, worden aangevuld met een getuigenis van een persoon met autisme.    

Datum en tijd

dinsdag 15 februari 2022
19:00 ⇾ 21:30

Einde inschrijvingen: vrijdag 11 februari 2022 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: maandag 31 januari 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 40,00 EUR

Student: 40,00 EUR