taal & anderstaligheid

Nederlands in de kleuterklas - taalverwerving en -stimulering bij (anderstalige) nieuwkomers

16-11-2022
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

In het kleuteronderwijs worden we hoe langer hoe meer geconfronteerd met peuters/kleuters die het Nederlands niet beheersen. Leraren doen doorgaans alles wat in hun mogelijkheid ligt om die kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven. Taalontwikkeling staat daarbij centraal. Het is immers via het geleidelijk beheersen van ‘nieuwe’ taal dat kinderen greep krijgen op de (school)wereld en zich verder kunnen ontwikkelen.

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Via een rijk aanbod en veel interactie met het accent op ‘spreken’, verruimen kinderen hun woordenschat.
  • Go4ty is een lijst van 40 woorden die de basis vormt waarop (anderstalige) instappers verder kunnen bouwen met meer woordenschat.
  • De beheersing van die 40 woorden vraagt expliciete, gerichte en intensieve aandacht van de leraar.
  • Kinderen begrijpen deze in een drietal weken, mits de begrippen op een functionele manier in de dagelijkse klaspraktijk worden gebruikt.

 

Maak kennis met Go4ty en de bijhorende materialen, spelletjes, pictogrammen ... Ontdek ‘taaldozen’ en andere methodes voor het aanbieden van meer woordenschat.

Datum en tijd

woensdag 16 november 2022
09:00 ⇾ 12:00

Einde inschrijvingen: maandag 14 november 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: woensdag 02 november 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 55,00 EUR

Student: 55,00 EUR