taal & anderstaligheid

Een rijk taalaanbod in de kleuterklas

30-11-2022
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

In deze sessie wisselen we ideeën uit over zinvolle activiteiten rond rijmen, woordenschat aanleren, werken vanuit een prentenboek en de aanbreng van letters.

In deze vorming komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Met behulp van coöperatieve spelvormen denken we samen na over thema’s die passen in het taalonderwijs.
  • We schetsen een kader binnen het luik taalverwerving waarbij het belang van woordenschat en de noodzakelijke stappen om woordenschat te verwerven verder worden uitgediept.
  • Ook bekijken we hoe leraren taal kunnen uitlokken tijdens spelmomenten, om zo op een niet-expliciete manier en binnen een veilige context kinderen aan te zetten tot spreken.

 

Je krijgt een heleboel tips en praktijkvoorbeelden om de taalontwikkeling van kinderen te verrijken door een evenwichtig taalaanbod.

Deze voorbeelden kaderen binnen de verschillende domeinen van het leerplan.

Wil jij inspiratie opdoen over hoe je de taalverwerving van de peuters/kleuters in jouw klas kan ondersteunen, schrijf je dan in!

Datum en tijd

woensdag 30 november 2022
09:00 ⇾ 12:00

Einde inschrijvingen: maandag 28 november 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: woensdag 16 november 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 55,00 EUR

Student: 55,00 EUR