taal & anderstaligheid

Breed evalueren van lezen

07-03-2023
online - online

Leren lezen leren lezen. Nee, dat is geen typefout: in deze sessie onderzoeken we verschillende manieren om het proces van leren lezen te evalueren. Dit is immers niet in een cijfer te vatten en de avi-indeling alleen volstaat niet. Goede feedback kan de leesvaardigheid van leerlingen immers ondersteunen.

In deze vorming komen volgende inhouden aan bod:

  • We onderzoeken manieren om leerlingen actief te betrekken bij de evaluatie.
  • Lezen kan een context zijn waarin ondernemende vaardigheden en attitudes van kinderen gestimuleerd en geëvalueerd worden.
  • We gaan met diverse leeswerkvormen aan de slag.
  • Het gaat dus niet over het evalueren van louter technisch lezen.

 

De deelnemers krijgen nadien ook toegang tot het kenniscentrum van de Vlajo-website waar ze zeer concrete materialen terugvinden om te evalueren op het niveau van de klas, maar ook op het niveau van de school.

Datum en tijd

dinsdag 07 maart 2023
09:00 ⇾ 12:00

Einde inschrijvingen: zondag 05 maart 2023 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: dinsdag 21 februari 2023 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 55,00 EUR

Student: 55,00 EUR