taal & anderstaligheid

Interactief Frans - een levende taal in de klas

21-09-2022
Campus Turnhout - Blairon 800 - 2300 Turnhout

De laatste peiling Frans in het basisonderwijs en het aansluitend advies van de minister van onderwijs ‘Sterker Frans in de basisschool’ zijn duidelijk: onze leerlingen hebben nood aan oefenkansen om de taal echt te leren gebruiken. Ook de Onderwijsspiegel stelt: ‘Eén op de drie leerkrachten in het lager onderwijs geeft aan dat hij/zij het Frans onvoldoende machtig is, of dat de durf om die taal te spreken ontbreekt.’ Apprendre le français? On fait ça en parlant! Ontvang tips om het Frans actiever in je klas te gebruiken!

Deze nascholing biedt je:

  • werkvormen en didactische tips om in de klas tot spontaan taalgebruik Frans te komen;
  • taalspelletjes, liedjes, functionele communicatie in authentieke taalsituaties om je spreekdurf te vergroten;
  • interactieve werkvormen die jou en je leerlingen motiveren om de doeltaal als voertaal te gebruiken in de klas.

 

De aangeboden werkvormen zijn concreet en eenvoudig toepasbaar in elke klas, los van de methode die gebruikt wordt. Je ontdekt hoe je de voorziene oefeningen in het werkboek naar je hand kan zetten vanuit een speelse en communicatieve bril.

Datum en tijd

woensdag 21 september 2022
14:00 ⇾ 17:00

woensdag 05 oktober 2022
14:00 ⇾ 17:00

Einde inschrijvingen: maandag 19 september 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: woensdag 07 september 2022 (00:00)

Programma

woensdag 21 september 2022
14:00 - 17:00
woensdag 05 oktober 2022
14:00 - 17:00

Prijs

Deelnemer Donche: 105,00 EUR

Student: 105,00 EUR