levensbeschouwing

Filosoferen met kinderen en jongeren

16-03-2023
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Filosoferen met kinderen/jongeren is geen studie van de grote filosofen. Het is geen theorie maar een praktijk. Het is samen actief nadenken over een vraag, waar niet zomaar een definitief antwoord op bestaat. De socratische gespreksleider legt de gedachten van de leerlingen onder het vergrootglas. De klas wordt ‘denktank’. De leerkracht wordt ‘niet-weter’ die niet oordeelt of een antwoord juist of fout is.

Deze nascholing leert je:

  • filosofische alertheid te ontwikkelen;
  • jouw eigen visie achterwege te laten;
  • de gedachtegang van je leerlingen te volgen;
  • gesprekken te begeleiden vanuit de socratische houding;
  • uitlokkende vragen te stellen;
  • vaardig worden in filosofische vraagontwikkeling;
  • het democratisch denken van je leerlingen aan te scherpen.

 

Als leraar krijg je er een gespreksinstrument en een basishouding bij. Naast een theoretisch kader & literatuur ligt de focus op de praktijk van het filosoferen. Filosoferen met kinderen en jongeren is niet aartsmoeilijk maar vraagt oefening. Enkel de gespreksleider die oprechte nieuwsgierigheid aan de dag legt, zal gretig meesurfen op de denkpistes van de leerlingen en zo het (voorlopig) antwoord vinden op de vraag.

Datum en tijd

donderdag 16 maart 2023
09:00 ⇾ 16:30

woensdag 26 april 2023
14:00 ⇾ 17:00

Einde inschrijvingen: woensdag 15 maart 2023 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 02 maart 2023 (00:00)

Programma

donderdag 16 maart 2023
09:00 - 16:30
woensdag 26 april 2023
14:00 - 17:00

Prijs

Deelnemer Donche: 155,00 EUR

Student: 155,00 EUR