onderwijskansen & zorg

Kinderen (creatief) begeleiden bij het omgaan met brede verlieservaringen

07-03-2023
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Verlies hoort onlosmakelijk bij het leven, ook bij dat van kinderen. Het ene verlies kunnen we bevatten. Het andere is zo ondenkbaar dat het een diepe verwonding achterlaat. Verlies is een ruim begrip. Het kan gaan om een overlijden, een scheiding, een verandering van school, pesterijen, ziekte, de komst van een broertje/zusje ... Hoe ga je als leraar om met brede verlieservaringen? Welke rol kan de school opnemen? Hoe kan je ‘taal’ vinden om met kinderen te praten over verlieservaringen? Op welke manier kan je ondersteunend zijn?

In deze vorming staan we stil bij:

  • enkele rouwsluiers
  • rouw in ontwikkelingsperspectief
  • kinderen en verlies
  • emoties en emotionele pijn
  • de verschillende verliestaken
  • (creatieve) methodieken om aan de slag te gaan rond brede verlieservaringen
  • casusmateriaal
  • uitwisselen van ervaringen.

 

Leren omgaan met verdriet en pijn hoort bij de opvoeding van kinderen. Kinderen ruimte geven om te voelen, om te leren omgaan met betekenisvolle verliezen is werken aan hun draagkracht.

Datum en tijd

dinsdag 07 maart 2023
09:00 ⇾ 15:30

Einde inschrijvingen: zondag 05 maart 2023 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: dinsdag 21 februari 2023 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 105,00 EUR

Student: 105,00 EUR