onderwijskansen & zorg

Beschermjassen op school

25-04-2023
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Er rust een complexe taak op de schouders van leraren. Niet alleen een mengeling van achtergronden, kleuren, culturen en religies in de klas, maar ook leerlingen met zorgelijke thuissituaties, fysieke beperkingen, hooggevoeligheid, gedragsmoeilijkheden ... vragen om extra aandacht. Sommige leerlingen voelen zich onveilig en leren niet meer. Inzetten op verbinding is hierbij aangewezen waarbij omgaan met verschil essentieel is. In de basistraining Beschermjassen op school leer je de basisprincipes van beschermjassen.

Deze nascholing leert je:

  • het beschermjassenmodel en hoe dit kan leiden tot empathie en verbinding;
  • waarom familie een krachtig gegeven is;
  • faseovergangen en de impact ervan in het gedrag van een kind;
  • instrumenten om de beschermjassen toe te passen;
  • de vertaalslag maken naar de klascontext;
  • de in- en uitsluitingsmechanismen in het onderwijs;
  • de meerwaarde van het delen van verhalen om zo te komen tot een positief klasklimaat.

 

Een praktijkgerichte workshop met methodieken die je zelf eerst ervaart en later kan toepassen in de klas. Wil jij een beschermjas zijn voor jouw leerlingen, dan is deze vorming iets voor jou!

Datum en tijd

dinsdag 25 april 2023
09:00 ⇾ 15:30

Einde inschrijvingen: maandag 24 april 2023 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: dinsdag 11 april 2023 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 105,00 EUR

Student: 105,00 EUR