gedrag & sociale vaardigheden

Het gedrag van kinderen bekeken door een nieuwe bril. Zelfsturing als doelstelling

25-10-2022
Campus vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Nieuwe wetenschappelijke bevindingen geven ons informatie over hoe mensen gedrag aanleren. We bekijken veel gebruikte strategieën in het onderwijs (vb. straffen en belonen) en evalueren deze in het licht van nieuwe kennis.

Volgende thema’s komen aan bod:

  • We verklaren waarom bepaalde strategieën geen, een korte termijn of juist wel een effect hebben.
  • Op deze manier kunnen we efficiënter handelen als kinderen moeilijk gedrag stellen.
  • Met de langetermijneffecten als uitgangspunt maken we keuzes over hoe we met kinderen omgaan.
  • Omdat we als leerkracht nu eenmaal niet alles kunnen gezien hebben en niet elke situatie kunnen begeleiden, werken we aan een plan van aanpak met als doelstelling ‘zelfsturend gedrag’.
  • We willen kinderen vaardigheden aanleren waardoor zij op termijn hun gedrag zelf leren organiseren en hen leren om goede beslissingen te nemen.
  • We willen zo vermijden dat kinderen opstandig worden en met niets nog te straffen of te belonen zijn.

 

Aan de hand van beeldmateriaal uit de klas bekijken we hoe jij dit ook in jouw klas kan implementeren. Meer weten? Inschrijven!

Datum en tijd

dinsdag 25 oktober 2022
09:00 ⇾ 15:30

Einde inschrijvingen: zondag 23 oktober 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: dinsdag 11 oktober 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 105,00 EUR

Student: 105,00 EUR