DONCHE

Preventief omgaan met probleemgedrag

24-11-2022
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Steeds meer scholen krijgen te maken met kinderen die probleemgedrag stellen. Ze zoeken antwoorden om hiermee beter te kunnen omgaan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen moeilijk gedrag stellen omdat ze het moeilijk hebben. Probleemgedrag kan worden aangepakt op twee manieren: preventief en curatief. We nemen onze eigen school/klas onder de loep en leren wat we preventief kunnen verbeteren. We denken ook na over mogelijkheden tot het aanpakken van probleemgedrag.

Tijdens deze interactieve nascholing verwerf je inzichten over:

  • Waarom kinderen moeilijk gedrag stellen. Gaat het echt om probleemgedrag of eerder om ‘onaangepast schoolgedrag’?
  • De vijf pijlers van G. Patterson. Zij zijn de handvatten die leiden naar een preventieve aanpak en zorgen voor duidelijkheid en warmte in de omgang met kinderen.
  • Wat te doen als kinderen, ondanks een preventieve aanpak, toch probleemgedrag blijven stellen, vaak in de vorm van agressie.

 

Het doel van de nascholing is de deelnemers concreet bruikbaar materiaal aan te reiken om een schoolanalyse te kunnen maken m.b.t. de wijze waarop de school preventief omgaat met kinderen die moeilijk gedrag stellen.

Datum en tijd

donderdag 24 november 2022
09:00 ⇾ 15:30

Einde inschrijvingen: woensdag 23 november 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 10 november 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 105,00 EUR

Student Thomas More: 105,00 EUR