gedrag & sociale vaardigheden

Ruzies tussen kinderen herstelgericht aanpakken

02-03-2023
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Conflicten horen bij het leven, maar het is niet altijd makkelijk om er zelf uit te geraken. Dat geldt zeker ook voor kinderen. Ruzies die niet opgelost geraken kunnen een negatieve domper zetten op relaties tussen kinderen en de klassfeer. Het hersteldenken biedt een aantal boeiende kapstokken om in de praktijk met conflicten tussen kinderen aan de slag te gaan.

Tijdens deze interactieve vorming komen volgende thema’s aan bod:

  • Waar draaien conflicten tussen kinderen om?
  • Wanneer kom je als leerkracht tussen, wanneer laat je het aan de kinderen over?
  • En als je tussenkomt, wat is dan je rol?
  • Een disciplinerende versus herstelgerichte aanpak: waarom kiezen voor herstelgericht werken?
  • Wat betekent herstelgericht hanteren van conflicten concreet?
  • De basishouding en het inoefenen van specifieke vaardigheden: luisteren naar gevoelens en behoeften, oplossingen genereren, bemiddelen.
  • Mogelijke problemen, zoals conflicten die blijven aanslepen, kinderen die conflicten niet willen oplossen, machtsverschil en beginnend pestgedrag herstelgericht aanpakken.

 

In deze opleiding vind je bouwstenen voor meer harmonie in je klasgroep.

Datum en tijd

donderdag 02 maart 2023
09:00 ⇾ 15:30

Einde inschrijvingen: dinsdag 28 februari 2023 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 16 februari 2023 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 105,00 EUR

Student: 105,00 EUR