techniek & STEAM

Hoe ontwerp je een taalrijke WO-les?

27-04-2023
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

In wetenschaps- en technieklessen gaat vaak veel tijd uit naar de uitvoering van demonstraties en proefjes. Daarbij worden heel wat kansen om de leerinhoud te verdiepen en het denk- en redeneervermogen van de leerlingen te stimuleren onvoldoende benut. Een goede talige begeleiding kan dat probleem verhelpen. Niet alleen leerlingen die van thuis uit taalzwak of meertalig zijn profiteren van taalgericht vakonderwijs, ook sterke leerlingen varen er wel bij.

In deze vorming leer je taalrijke wetenschaps- en technieklessen ontwerpen. Daarbij staan we stil bij een goed evenwicht tussen minds-on en hands-on activiteiten. Volgende vragen komen aan bod:

  • Hoe bied je rijke talige, visuele en ervaringscontexten aan om de leerstof over te brengen?
  • Hoe zet je vaktaal in bij je lessen? Welke vaktaal kies je best met het oog op het verdere studietraject van je leerlingen?
  • Hoe creëer je zinvolle taal- en denkruimte? Hoe zorg je voor een prikkelende vraagstelling die het redeneervermogen van je leerlingen stimuleert?
  • Hoe pas je kwalitatieve feedback toe?
  • Hoe reik je voldoende taalsteun aan?

 

We brengen hulpmiddelen en voorbeelden aan die ook toepasbaar zijn in andere niet-talige vakken. In de sessie pas je een bestaande wetenschaps-/techniekles aan volgens de principes van taalontwikkelend lesgeven. Je vertrekt vanuit een les die je zelf meebrengt of een les die wij jou aanreiken. Dit deel wordt in co-teaching gegeven door een docent Nederlands en een docent wetenschappen en techniek.

Datum en tijd

donderdag 27 april 2023
09:00 ⇾ 15:30

Einde inschrijvingen: woensdag 26 april 2023 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 13 april 2023 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 105,00 EUR

Student: 105,00 EUR