pedagogisch-didactisch handelen

Binnenklasdifferentiatie! Praktisch en haalbaar organiseren

12-10-2022
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

De context, leerlingen en ons leerplan bepalen meer dan ooit onze aanpak. Vertrekkend vanuit een interactieve klassikale instructie komen we tot een gedifferentieerde instructie die zo goed mogelijk tegemoetkomt aan de individuele noden van de kinderen. We hechten veel belang aan de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden en attitudes die kinderen nodig hebben om in een gedifferentieerde klas te kunnen leren: willen leren uit fouten, hulp vragen, hulp bieden, afspraken nakomen, zelfredzaamheid vergroten …

Tijdens deze workshop leer je:

  • concreet soepel organiseren binnen een direct instructiemodel;
  • jouw klasgroep zoveel mogelijk samenhouden;
  • differentiëren in de mate van de nodige ondersteuning;
  • interactieve werkvormen om kinderen maximaal te betrekken in een korte instructie (EDI);
  • een differentiatieles organiseren d.m.v. een soepele instructie (IGDI);
  • kinderen actief betrekken bij de procesevaluatie om het zelfsturend gedrag te vergroten.

 

Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het digitale kenniscentrum. Met de fiches en tools die je hier vindt, kan je meteen aan de slag om de lessen uit jouw eigen methode in het model te gieten.

De navormingen ‘werkvormen’ en ‘evalueren’ sluiten hierbij aan. Je kan ervoor kiezen om deze alle drie of enkel ‘werkvormen’ erbij te volgen. Schrijf je dan in voor het traject.

Datum en tijd

woensdag 12 oktober 2022
09:00 ⇾ 12:00

Einde inschrijvingen: maandag 10 oktober 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: woensdag 28 september 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 55,00 EUR

Student: 55,00 EUR