pedagogisch-didactisch handelen

SCRUM laat kinderen zelfstandig en planmatig samenwerken

08-03-2023
Campus Turnhout - Blairon 800 - 2300 Turnhout

SCRUM is een innovatieve didactiek om leerlingen op een methodische manier planmatig en zelfstandig te laten samenwerken. Merk je toch dat leerlingen veel nood hebben aan sturing en houvast? Dat ze snel gefrustreerd raken en tegen problemen bij het samenwerken aanlopen?
Dan is Scrum een ideale methodiek om je leerlingen - binnen een duidelijk kader - toch zelfstandig aan de slag te laten gaan. Jij kan - als leerkracht - dan echt de rol van coach opnemen. In deze navorming focussen we echt op de essentie van Scrum zodat je snel aan de slag kan! Scrum is bruikbaar in de meeste leergebieden (rekenen, taal, wereldoriëntatie...) en ook binnen thematisch werken, projectonderwijs, planbord...

In deze intensieve vorming:

  • ervaar je zelf de werking en mogelijkheden van Scrum
  • leer je de basis van Scrum die nodig is om zelf aan de slag te gaan;
  • word je getraind als Scrum Master (coachende rol);
  • krijg je uitleg over de verschillende ceremonies en rollen binnen Scrum;
  • koppelen we (je eigen) doelen / evaluatiecriteria aan deze methodiek.

De navorming kent een plezierige afwisseling tussen theorie en praktijk. Scrum zal je een krachtig kader geven om met je leerlingen planmatig en zelfstandig aan de slag te gaan. Als deelnemer krijg je toegang tot een online leerplatform.

Datum en tijd

woensdag 08 maart 2023
09:00 ⇾ 12:30

woensdag 26 april 2023
09:00 ⇾ 11:00

Einde inschrijvingen: dinsdag 07 maart 2023 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: woensdag 22 februari 2023 (00:00)

Programma

woensdag 08 maart 2023
09:00 - 12:30
woensdag 26 april 2023
09:00 - 11:00

Prijs

Deelnemer Donche: 100,00 EUR

Student: 100,00 EUR