pedagogisch-didactisch handelen

Naar buiten met je klas! Niet alleen om te spelen, maar ook om te leren!

27-04-2023
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Werkelijkheidsnabij lesgeven, betekent veel meer dan een prent van een sluis op het digibord projecteren. De werkelijkheid is zo vlakbij! Je leert hier de directe omgeving van je school inzetten om je leerlingen doelgericht leerstof bij te brengen. Omgevingsleren is veel meer dan alleen leren over de groene omgeving, ook wiskunde, taal, muvo en andere domeinen komen aan bod.

In deze vorming bekijken we:

  • Hoe je de omgeving van je school in kaart brengt op zoek naar leermogelijkheden.
  • Hoe je leerplandoelen uit verschillende domeinen tot leven brengt buiten de klasmuren.
  • Hoe je op een veilige en doordachte manier met je klas naar buiten gaat.
  • Hoe je een krachtige leeromgeving creëert in de omgeving.
  • Hoe je vanuit de verwondering de kinderen tot leren stimuleert.

 

Weer of geen weer! In deze vorming krijg je gebruiksklare voorbeelden en een stappenplan, om vanaf morgen op stap te gaan.

Datum en tijd

donderdag 27 april 2023
09:00 ⇾ 15:30

Einde inschrijvingen: woensdag 26 april 2023 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 13 april 2023 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 105,00 EUR

Student: 105,00 EUR