pedagogisch-didactisch handelen

Kinderen leren denken - vierdaagse vorming

28-11-2022
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Dag 1: Weten waarover je praat: cognitieve functies, cognitieve vaardigheden, executieve functies, zelfregulering … What’s in a name? En… hoe gaan we ermee aan de slag in de basisschool?

Tijdens de eerste dag worden de deelnemers meegenomen in:

 • de kracht van het ‘leren leren’ en ervaren ‘aan de lijve’ het effect ervan;
 • de wijze waarop deze eindtermen best worden aangepakt;
 • allerlei oefeningen, op kind- en volwassen niveau;
 • wetenschappelijke inzichten rond de termen cognitieve vaardigheden, executieve functies, cognitieve functies en zelfregulering;
 • hoe er in de basisschool gericht aan kan worden gewerkt;
 • de impact van een slecht ontwikkelde zelfregulering als risico op het ontwikkelen van leerachterstand;
 • hoe je zelfregelering kunt trainen in je klas.

 

Dag 2: Wat vraag ik aan mijn kind? Inzicht in de cognitieve functies en hoe je ermee kan werken in de klas.

In dag twee ligt de focus op:

 • de cognitieve functies als basis van het denken;
 • de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden en later executieve functies;
 • methoden om de cognitieve functies te trainen (gedachtengoed van Prof. Feuerstein).

 

Dag 3: Is deze taak geschikt voor het doel dat ik wil bereiken? Inzicht verwerven in de cognitieve moeilijkheidsgraad van opdrachten en spelletjes adhv de ‘cognitieve kaart’.

In dag drie staan we stil bij:

 • de constatering dat een les/kleuteractiviteit de mist ingaat omdat de leraar de verkeerde inhoudelijke keuzes maakt;
 • het belang van de cognitieve voorwaarden van een taak;
 • de ‘cognitieve kaart’ als instrument dat een taak vanuit verschillende aspecten ontleedt;
 • de verschillende parameters van de cognitieve kaart adhv oefeningen op verschillende niveaus.

 

Dag 4: Mediërend leren: De kracht van onze interactie in het leerproces van kinderen.

Tijdens de slotdag, gaat de aandacht naar:

 • het taxeren van de kwaliteit van deelname van kinderen aan een activiteit;
 • de ontwikkeling van kinderen in interactie met de omgeving;
 • de impact van de leraar in de klas als meest invloedrijke persoon voor het kind in ontwikkeling;
 • Inzichten in de kwaliteit van de interactie die ik als leraar hanteer t.a.v. mijn kinderen.

 

Deelnemers ervaren de aangereikte kennis en methodieken voortdurend vanuit oefeningen die ze zelf maken. Er wordt daarenboven volop gebruikt gemaakt van illustrerend filmmateriaal.

Datum en tijd

maandag 28 november 2022
09:00 ⇾ 15:30

vrijdag 27 januari 2023
09:00 ⇾ 15:30

donderdag 16 februari 2023
09:00 ⇾ 15:30

dinsdag 21 maart 2023
09:00 ⇾ 15:30

Einde inschrijvingen: zondag 27 november 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: zondag 13 november 2022 (00:00)

Programma

maandag 28 november 2022
09:00 - 15:30
vrijdag 27 januari 2023
09:00 - 15:30
donderdag 16 februari 2023
09:00 - 15:30
dinsdag 21 maart 2023
09:00 - 15:30

Prijs

Deelnemer Donche: 380,00 EUR

Student: 380,00 EUR