pedagogisch-didactisch handelen

Hoe bereik je nóg meer met je taallessen? Bouwstenen voor effectief begrijpend lezen.

08-12-2022
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Hoe geef je goede instructies tijdens de lessen taal? Op welke manier ondersteun je leerlingen tijdens de les begrijpend lezen? En wat is de kracht van het werken met voorbeelden? In deze vorming gaan we dieper in op de bouwstenen voor effectieve didactiek en bekijken we hoe je die inzet tijdens de lessen taal. Ook nu worden wetenschappelijke inzichten verrijkt met voorbeelden uit verschillende leerjaren van de lagere school.

In deze vervolgsessie bekijken we:

  • Hoe de 12 bouwstenen uit het boek “Wijze Lessen” de taallessen versterken.
  • Op welke manier nieuwe leerstof langer en beter blijft hangen.
  • Wat je kan doen om het leesbegrip bij alle leerlingen te verbeteren.

 

Na deze vorming heb je meer inzicht over hoe je de taallessen kan verbeteren op basis van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan begrijpend lezen.

Inschrijven voor deze sessie vereist dat je vertrouwd bent met de ‘12 bouwstenen voor effectieve didactiek’.

Zo niet, volg dan eerst de algemene vorming op 19 oktober of je leest in het boek Wijze lessen het hoofdstuk ‘Inzichten uit de wetenschap’ als voorbereiding.

Datum en tijd

donderdag 08 december 2022
13:00 ⇾ 16:00

Einde inschrijvingen: dinsdag 06 december 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 24 november 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 55,00 EUR

Student: 55,00 EUR