pedagogisch-didactisch handelen

Hoe maak je rekenlessen waarin nóg meer geleerd wordt? Bouwstenen voor effectieve rekendidactiek.

08-12-2022
Campus Vorselaar - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

Hoe breng je nieuwe leerstof aan tijdens de rekenles? Wat doe je zodat leerstof blijft hangen? En op welke manier zorg je ervoor dat reeds verworven kennis niet verloren gaat? In deze vorming gaan we dieper in op de bouwstenen voor effectieve didactiek en bekijken we hoe je die inzet tijdens de rekenles. Ook nu worden wetenschappelijke inzichten verrijkt met voorbeelden uit verschillende leerjaren van de lagere school.

In deze vervolgsessie bekijken we:

  • Hoe de 12 bouwstenen uit het boek “Wijze Lessen” jouw rekenlessen versterken.
  • Op welke manier nieuwe leerstof langer en beter blijft hangen.
  • Hoe je minder sterke leerlingen beter ondersteunt zonder de sterke uit het oog te verliezen.

Na deze vorming bezit je een aantal inzichten die je al op korte termijn kan inzetten zodat nieuwe leerstof alle leerlingen bereikt en eerder verworven kennis toegankelijk blijft.

Inschrijven voor deze sessie vereist dat je vertrouwd bent met de ‘12 bouwstenen voor effectieve didactiek’.

Zo niet, volg dan eerst de algemene vorming op 19 oktober of je leest in het boek Wijze lessen het hoofdstuk ‘Inzichten uit de wetenschap’ als voorbereiding.

Datum en tijd

donderdag 08 december 2022
09:00 ⇾ 12:00

Einde inschrijvingen: dinsdag 06 december 2022 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 24 november 2022 (00:00)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 55,00 EUR

Student: 55,00 EUR