onderwijskansen & zorg

Brede basiszorg én sterke leerwinst - Lessenreeks 1 tem 10

22-11-2022
Online

Interactieve online lessenreeks

De komst van het nieuwe leersteundecreet doet ons nadenken over de uitdagingen die op je afkomen als leerkracht. Hoe kan je inzetten op brede basiszorg en tegelijkertijd een sterke leerwinst genereren? Onderzoek leert ons dat het belangrijk is het eigen leerproces in handen te nemen. Hoe kan jij daarop inspelen? We nemen een kijk in het (puber)brein en onderzoeken die executieve functies die nodig zijn in een leerproces om tegemoet te komen aan de noden van je leerling vanuit een positieve mindset. We onderzoeken hoe de pijlers van handelingsgericht werken ons kunnen versterken om samen te bouwen aan het schoolsucces. Het geeft taal aan ons effectief pedagogisch-didactisch handelen en doet ons kritisch kijken naar ons eigen handelen.
We gaan op zoek naar antwoorden om in te spelen op de noden die je ziet bij jezelf en je leerlingen.

  • sessie 1werking van het brein: Als niet-wetenschapper in de neurologie gaan we op zoek naar wat dit wil zeggen voor jouw lessen.
  • sessie 2leren leren: Inzicht in het leerproces van je leerlingen. Hoe ga jij daar als leraar mee aan de slag? 
  • sessie 3ingaan op specifiek noden: Vanuit diversiteitsdenken op zoek naar de juiste beeldvorming als vertrekpunt om in te kunnen spelen om de noden van je leerlingen. Wat heeft deze leerling nodig?
  • sessie 4zelfsturing
  • sessie 5klasmanagement in een uitdagende groep: Goed klasmanagement is een voorwaarde om een les vlot te laten verlopen en een positief leerklimaat te bekomen. Uiteraard zet je hierop in als leerkracht. Maar hoe doe jij dat? Reflectie op je eigen handelen.
  • sessie 6: samenwerken: Hoe kan jij je cirkel van invloed samen met je partners vergroten?
  • sessie 7: in gesprek gaan: Hoe stel jij je op in communicatie? We zoemen in op een aantal vaardigheden en technieken die jou versterken.
  • sessie 8differentiëren: Inspelen op de verschillen die er zijn in jouw klaspraktijk. Hoe doe jij dat? Waar zitten er kansen?
  • sessie 9: zelfzorg: Er komt heel wat af op leerkrachten. Hoe hou je alle bordjes in de lucht en draaiende? Geef zuurstof aan jezelf.
  • sessie 10: reflectie: Volgde je de hele reeks? Vanavond maken we extra tijd om stil te staan bij de vertaling van deze lessenreeks naar jouw handelen in de praktijk?

 

Datum en tijd

dinsdag 22 november 2022
18:30 ⇾ 21:30

dinsdag 29 november 2022
18:30 ⇾ 21:30

dinsdag 06 december 2022
18:30 ⇾ 21:30

dinsdag 17 januari 2023
18:30 ⇾ 21:30

dinsdag 24 januari 2023
18:30 ⇾ 21:30

dinsdag 31 januari 2023
18:30 ⇾ 21:30

dinsdag 07 februari 2023
18:30 ⇾ 21:30

dinsdag 28 februari 2023
18:30 ⇾ 21:30

dinsdag 07 maart 2023
18:30 ⇾ 21:30

dinsdag 28 maart 2023
18:30 ⇾ 21:30

Einde inschrijvingen: maandag 10 oktober 2022 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: maandag 07 november 2022 (23:59)

Programma

dinsdag 22 november 2022
18:30 - 21:30
dinsdag 29 november 2022
18:30 - 21:30
dinsdag 06 december 2022
18:30 - 21:30
dinsdag 17 januari 2023
18:30 - 21:30
dinsdag 24 januari 2023
18:30 - 21:30
dinsdag 31 januari 2023
18:30 - 21:30
dinsdag 07 februari 2023
18:30 - 21:30
dinsdag 28 februari 2023
18:30 - 21:30
dinsdag 07 maart 2023
18:30 - 21:30
dinsdag 28 maart 2023
18:30 - 21:30

Prijs

Deelnemer Donche: 425,00 EUR

Student: 425,00 EUR