onderwijskansen & zorg

Brede basiszorg én sterke leerwinst - Sessie 2: Leren leren

29-11-2022
Online - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

De komst van het nieuwe leersteundecreet doet ons nadenken over de uitdagingen die op je afkomen als leerkracht. Hoe kan je inzetten op brede basiszorg en tegelijkertijd een sterke leerwinst genereren? Onderzoek leert ons dat het belangrijk is het eigen leerproces in handen te nemen. Hoe kan jij daarop inspelen? We nemen een kijk in het (puber)brein en onderzoeken die executieve functies die nodig zijn in een leerproces om tegemoet te komen aan de noden van je leerling vanuit een positieve mindset. We onderzoeken hoe de pijlers van handelingsgericht werken ons kunnen versterken om samen te bouwen aan het schoolsucces. Het geeft taal aan ons effectief pedagogisch-didactisch handelen en doet ons kritisch kijken naar ons eigen handelen.
We gaan op zoek naar antwoorden om in te spelen op de noden die je ziet bij jezelf en je leerlingen.

  • sessie 2leren leren: Inzicht in het leerproces van je leerlingen. Hoe ga jij daar als leraar mee aan de slag?

Datum en tijd

dinsdag 29 november 2022
18:30 ⇾ 21:30

Einde inschrijvingen: vrijdag 25 november 2022 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: maandag 14 november 2022 (23:59)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 50,00 EUR

Student: 50,00 EUR