onderwijskansen & zorg

Brede basiszorg én sterke leerwinst - Sessie 10: Reflectie

28-03-2023
Online - Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

De komst van het nieuwe leersteundecreet doet ons nadenken over de uitdagingen die op je afkomen als leerkracht. Hoe kan je inzetten op brede basiszorg en tegelijkertijd een sterke leerwinst genereren? Onderzoek leert ons dat het belangrijk is het eigen leerproces in handen te nemen. Hoe kan jij daarop inspelen? We nemen een kijk in het (puber)brein en onderzoeken die executieve functies die nodig zijn in een leerproces om tegemoet te komen aan de noden van je leerling vanuit een positieve mindset. We onderzoeken hoe de pijlers van handelingsgericht werken ons kunnen versterken om samen te bouwen aan het schoolsucces. Het geeft taal aan ons effectief pedagogisch-didactisch handelen en doet ons kritisch kijken naar ons eigen handelen.
We gaan op zoek naar antwoorden om in te spelen op de noden die je ziet bij jezelf en je leerlingen.

  • sessie 10: Reflectie

Datum en tijd

dinsdag 28 maart 2023
18:30 ⇾ 21:30

Einde inschrijvingen: maandag 10 oktober 2022 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: maandag 13 maart 2023 (23:59)

Programma

Prijs

Deelnemer Donche: 50,00 EUR

Student: 50,00 EUR