DONCHE

Leren leren: hoe kan ik leerlingen 'doen' leren voor mijn vak? - herh.

19-01-2023
Campus Geel - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

Tijdens je lessen kan je de leerlingen aan het werk zetten. Maar hoe kan je hen thuis sturen in het leren? Is daar een optie? En zo ja, hoe doe je dat dan! Tijdens deze 6 uur krijg je concrete tips om verschillende vakken te laten leren. De meest efficiënte studeermethodes voor de verschillende vakken komen aan bod. Daarnaast wordt er ingezet op het 'leren thuis'. Hoe kan je met een minimum aan extra werk voor jou als leerkracht toch je leerlingen hierin sturen?

Tijdens de vervolgsessie 'De kracht van kladpapier' kijken we hoe jij de leerlingen kan coachen in het toepassen van de meest efficiënte studiemethodes. Hoe krijg je leerlingen zo ver dat ze woordjes schrijven, wiskunde oefeningen hermaken, schematiseren...? We gaan ook hier praktisch aan de slag met kladpapier van eigen leerlingen.

Tijdens deze navorming:

  • bekijken we voor alle theoretische vakken hoe deze best geleerd worden
  • gaan we na hoe we onze leerlingen dit kunnen doen doen.
  • krijg je de wetenschappelijke theorieën hapklaar en onmiddellijk inzetbaar in de les.
  • wordt in de mate van het mogelijke gewerkt met cursusmateriaal dat meegebracht wordt door de deelnemers zelf.
  • wordt gewerkt met authentiek kladpapier van leerlingen secundair onderwijs, zowel van de deelnemers als van de lesgeefster.

Datum en tijd

donderdag 19 januari 2023
09:00 ⇾ 16:00

Einde inschrijvingen: dinsdag 17 januari 2023 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 05 januari 2023 (00:00)

Programma

Prijs