Secundair onderwijs

Goed klasmanagement?! Hoe maak ik er werk van? - herh.

08-02-2023
Campus Geel - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
Suggesties om zowel om te gaan met ordeverstoringen als preventieve strategieën. Wat de methodieken betreft, geven we de voorkeur aan het actief leren van elkaar. De eigen ervaringen van de leraren krijgen een centrale plaats. Aan de hand van beeldfragmenten uit de klaspraktijk (langspeelfilms, TV-series, Klasse TV?...) nodigen we de deelnemers uit om na te denken over hun eigen pedagogisch handelen. We staan ook stil bij wat leraren als een succes ervaren op het vlak van klasmanagement. We nemen hun visie op opvoeden mee gedurende de sessie. De leraren reflecteren kritisch, gaan aan de slag met aangereikte kaders en staan open voor feedback van collega's.?We vragen aan de deelnemers om?vooraf aan onze sessie neer te schrijven wat een positieve en een lastige situatie was op het vlak van klasmanagement.?De deelnemers kijken kritisch naar hun eigen en elkaars handelen vanuit een curatieve en preventieve aanpak.

Datum en tijd

woensdag 08 februari 2023
13:30 ⇾ 16:30

Einde inschrijvingen: maandag 06 februari 2023 (00:00)
Annulatie mogelijk tot: woensdag 25 januari 2023 (00:00)

Programma

Prijs